Kornelije Stanković

18.08.1831. Budimpešta - 05.04.1865. Budimpešta

Kornelije StankovićKompozitor, kome u istoriji srpske duhovne kulture, a posebno u istoriji muzičke umetnosti pripada jedno od najviđenijih mesta. Zabeležio celokupno srpsko crkveno pojanje. Bio je horovođa Beogradskog pevačkog društva, kada je umesto strane muzike zavladao nov nacionalno-muzički pravac. Nažalost, njegov muzički rad nije trajao dugo. Umro je u 34. godini života. Njegovi posmrtni ostaci su preneti iz Budimpešte i 25. februara 1940. godine sahranjeni na Novom groblju.

Sahranjen je na Novom groblju u Aleji velikana, grobnica 20, reda II.