Sava Kosanović

29.05.1894. Plaški kod Ogulina - 14.09.1956. Beograd

Sava KosanovićDiplomata i političar. U vreme službovanja u Americi sakupio je ličnu zaostavštinu svog ujaka Nikole Tesle i preneo u Jugoslaviju. Od donetog materijala formiran je muzej Nikole Tesle u Beogradu.

Sahranjen je na Novom groblju, parcela 6, grobnica 4, reda I.