Edvard Rusijan

06.06.1886. Trst - 27.12.1910. Beograd

Jedan od pionira vazduhoplovstva, prvi avijatičar, učestvovao u konstruisanju i gradnji aviona. Bio veoma aktivan u popularisanju ideje vazduhoplovstva. Pri izvođenju leta nad Beogradom, pretrpevši udes, poginuo na Kalemegdanu.

Sahranjen je na Novom groblju, parcela 15, grob 343.