Period u kom su otvorene kapije grobalja u nadležnosti JKP "Pogrebne usluge" Beograd za posetioce


 

Prema članu 38. Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju („Sl. list grada Beograda" br. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 11/15, 61/15, 19/17) groblje je otvoreno za posetioce svaki dan, i to:

07:00 do 19:00 u letnjem periodu ( 1. aprila do 30. septembra) i
07:00 do 18:00 časova u zimskom periodu ( 1. oktobra do 31. marta).
Po istom članu: Preduzeće, odnosno preduzetnik može iz naročito opravdanih razloga privremeno da zabrani pristup na groblje.