Izveštaji


2011

Finansijski izveštaj 2011Napomene uz finansijski izveštaj za 2011.godinuRevizorski izveštaj za 2011.godinu - mišljenje

 

2012

Finansijski izveštaj 2012Napumene uz finansijski izveštaj za 2012.godinuRevizorski izveštaj za 2012.godinu - mišljenje

Program poslovanja za 2012

2013

Finansijski izveštaj 2013Napomene uz finansijski izveštaj za 2013.godinuRevizorski izveštaj za 2013.godinu - mišljenje

Program poslovanja za 2013

2014

Finansijski izveštaj 2014

Napomene uz finansijski izveštaj za 2014. godinu

Revizorski izveštaji za 2014. godinu - mišljenje

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa I kvartal 2014

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa II kvartal 2014Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa III kvartal 2014

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa IV kvartal 2014

Program poslovanja za 2014

2015

Finansijski izveštaj 2015Napomene uz finansijske izveštaje za 2015. godinuRevizorski izveštaj za 2015. godinu - mišljenje

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa za I kvartal 2015

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa II kvartal 2015Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa III kvartal 2015

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa IV kvartal 2015

Program poslovanja za 2015

Rebalans programa poslovanja za 2015

Rebalans II programa poslovanja za 2015

2016

Program poslovanja za 2016

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa za I kvartal 2016

Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa za II kvartal 2016

Izveštaj za III kvartal 2016

Izveštaj o realizaciji Godišnjeg programa IV kvartal 2016

2017

Program poslovanja za 2017 godinu

Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja za I kvartal 2017

Srednjorocni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017-2021

Dugorocni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017-2026

Rebalans programa poslovanja za 2017