Извештаји


2011

Финансијски извештај 2011Напомене уз финансијски извештај за 2011. годинуРевизорски извештај за 2011. годину - мишљење

2012

Финансијски извештај 2012Напомене уз финансијски извештај за 2012. годинуРевизорски извештај за 2012. годину - мишљење

Program poslovanja za 2012

2013

Финансијски извештај 2013Напомене уз финансијски извештај за 2013. годинуРевизорски извештај за 2013. годину - мишљење

Program poslovanja za 2013

2014

Финансијски извештај 2014Напомене уз финансијски извештај за 2014. годинуРевизорски извештаји за 2014. годину - мишљење

Извештај о реализацији годишњег програма I квартал 2014 Извештај о реализацији годишњег програма II квартал 2014 Извештај о реализацији годишњег програма III квартал 2014

Извештај о реализацији годишњег програма за IV квартал 2014

Програм пословања за  2014

 

2015

Финансијски извештај 2015Напомене уз финансијске извештаје за 2015. годинуРевизорски извештај за 2015. годину - мишљење

Извештај о реалзиацији годишњег програма за I квартал 2015

Извештај о реализацији годишњег програма II квартал 2015Извештај о реализацији годишњег програма III квартал 2015

Извештај о реализацији годишњег програма IV квартал 2015

Програм пословања за 2015

Ребаланс програма пословања зa 2015

Ребаланс II програма пословања за 2015

2016

Финансијски извештај 2016

Напомене уз финансијски извештај 2016

Ревизорски извештај за 2016 - мишљење 

Програм пословања за 2016

Извештај о реализацији годишњег програма за I квартал 2016

Извештај о реализацији годишњег програма за II квартал 2016

Извештај за III квартал 2016

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Одлука о именовању лица за пријем информација - узбуњивање

Извештај о реализацији годишњег програма IV квартал 2016

2017

Програм пословања за 2017 годину

Финансијски извештај за 2017

Напомене уз финансијски извештај 2017

Ревизорски извештај - мишљење 2017

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за I квартал 2017

Средњорочни план пословане стратегије и развоја за период 2017-2021

Дугорочни план пословне стратегије и развоја за приод 2017-2026

Ребаланс програма пословања за 2017

Извештај о реализацији Годишњег програма 2017 - II квартал

Извештај о реализацији Годишњег програма пословања у III кварталу 2017

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у IV кварталу 2017

Годишњи извештај о пословању 2017

2018

Програм пословања за 2018 годину

Извештај о реализацији годишњег програма I квартал за 2018. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у II кварталу 2018

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у III кварталу 2018

Ребаланс програма пословања за 2018

Извештај о реализацији Годишњег програма пословања у IV кварталу 2018

2019

Програм пословања за 2019

Извештај о реализацији Годишњег програма I квартал за 2019. годину

Извештај и обрасци о реализацији годиишњег програма пословања II квартал 2019

Извештај о реализацији годишњег програма пословања III квартал 2019