Јавне набавке мале вредности


 

 

Odluka o dodeli ugovora NMV 28


OpisDokumentacija
Интерни акт ЈКП2015
Набавка семена траве, бусења, расада цвећа. НМВ 5-2015, Позив
НМВ-5-2015 Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-НМВ-5


НМВ-5-2015 Измене и допуне

НМВ-5-2015 Одговор на питање

ИЗМЕНА -НМВ-5-2015 Конкурсна документација- набавка семена траве, бусења, расада цвећа
Обавештење о закљученом уговору- НМВ 5-2015
Оглашавање у дневној штампиОбав о обуст пост НМВ-08-2015


Набавка плиетиленске фолије НМВ-09-2015 Позив НМВ-09-2015 Koн.дok
Одговор на питање НМВ - 09-2015
Обав.о закљ. Уг НМВ-9-15
Изнајмљивање тоалета НМВ-10-15 Позив
НМВ-10-15Koн.дok.
Обав.о закљ. Уг НМВ-10-15
Услуга микрофилмовања НMВ-13-15 ПОЗИВ НМВ-13-15Koн.док.
Обавештење о закљученом уговору-НМВ-13
Оглашавање у дневној штампи NMV- 8 -2015 Poziv NMV-8-2015 Konkursna dokumentacija
Обавештење о закљученом уговору-НМВ-8
Сервисирање ватрогасне опреме НМВ 19 Позив НМВ-19 Koнкурсна док.
НМВ-19-2015 Oдговор
Сервисирање хладњача НМВ-21-2015 Позив
НМВ-21-2015 Конкурсна документација
Oдлука НМВ-21

измена - НМВ-21-2015 Конкурсна документација

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=115588&idp=115586
НМВ-21-2015 Одговор
НМВ-21 одговор
Одлука о додели уговора -НМВ 19-ватрогасна опрема

Oдлука НМВ-21

Услуга осигурања:

П1 осигурање имовине, запослених од несретног случаја и хируршких интервенција П2 осигурање возила

НМВ-25 Позив НМВ-25 Koн. док П1
НМВ-25 Koнк. док. П2
Oдг. на питања НМВ-25 Oдг. на питања 2. НМВ-25П1
Измене и доп. конк. док. НМВ-25
Oдл.НМВ-25P1 Oдл.НМВ-25P2
Набавка индустријске соли НМВ 27 Позив НМВ-27 Koнк.док.
Oдл.НМВ27
Набавка водоводног и електро материјала НМВ-22 Позив НМВ-22 Koнк.док.
Oдл.НМВ-22
Набавка воде и напитака НМВ 29Позив НМВ-29 Koнк. док.
Oдл.НМВ-29
Набавка штампаног материјала НМВ 31 Позив НМВ-31 Koнк.док.
Oдлука НMВ-31
Набавка услуге одржавања инсталационих мрежа и септичких јама  НМВ33 Позив НМВ-33 Koнк. док.
НMВ-33 Oдлука о додели
Набавка алата за основну делатност и каменоресце НМВ 34 Позив НМВ-34 Koнк.док алат
НМВ-34-2015 Одговор

Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће.

ПОЗИВ НМВ-36
НМВ 36 -2015 Конкурсна документација
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=123339
Обавештење о обустави поступка-НМВ-36-2015
Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима, ревитализација крематоријума на гробљу Лешће. ПОЗИВ НМВ-37
НМВ 37 -2015 Конкурсна документација
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=123342
Одлука о додели уговора НМВ 37-2015
Информатичка опрема и козметика Позив НМВ 35 - 4

НМВ-35 Конкурсна документација
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=123345

Обавештење о продужењу рока-Измена-35

Одговор на питање 1

НМВ-35 Конкурсна документација-измењено
Oдговор на питање 2
Одговор на питање 3
Обавештење о обустави поступка-НМВ-35-2015

Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће.

ПОЗИВ НМВ-38

НМВ 38 -2015 Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка-НМВ-38-2015
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=124393
АУТО ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИЈЕ Позив НМВ 1-2016

002_НМВ - 1-2016 Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-НМВ-1

Одговор на питање
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-НМВ-1 - 2
НМВ 1 - Одговор на питањa 1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=126557
НМВ-1 Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору НМВ 1
КАЛАЈ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ И ТРАКЕ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ Позив НМВ 2
НМВ 2-2016 Конкурсна документација
НМВ-2 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору НМВ 2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=126703
ШТАМПАЧИ И ФОТОКОПИР АПАРАТИ Позив НМВ 4
НМВ 4-2016 Конкурсна документација
НМВ 4 - Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НМВ 4 https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=127436
ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ  Позив НМВ 5
НМВ 5-2016 Конкурсна документација, 2


https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=128002
Одговори на питања НМВ 5
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-НМВ-5
Одговори на питања НМВ 5 - 1
НМВ-5 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НМВ 5 - П1
Обавештење о закљученом уговору НМВ 5 - П2
Обавештење о закљученом уговору НМВ 5 - П3
Обавештење о закљученом уговору НМВ 5 - П5
ВЕЗА СА ИНТЕРНЕТОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА ВПН Позив НМВ 6 001_НМВ 6 - 2016 Конкурсна документација
Одговор на питања НМВ 6
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=128350
НМВ - 6 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору NMV 6
ХЕРБИЦИДИ Позив НМВ 7
НМВ 7-2016 Конкурсна документација
Одговор на питања НМВ 7
НМВ-7 Одлука о додели уговора
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?
Обавештење о закљученом уговору НМВ 7
СМЕША ТРАВЕ ЗА НОВЕ ТРАВЊАКЕ Позив НМВ 8
НМВ 8 - 2016 Конкурсна документација
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=128478
НМВ-8 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору NMV 8
СЕЗОНСКИ РАСАД ЦВЕЋА  Позив НМВ 11
001_НМВ 11-2016 Конкурсна документација

Одговор на питања
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=128707
НМВ-11 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НМВ 11
ОГЛАШАВАЊЕ У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ Позив НМВ 10 -4
НМВ 10 - 2016 Конкурсна документација
НМВ - 10 Одлука о додели уговора
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=128849
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ПОДИЗАЊА НОВИХ Позив за НМВ 12-2016 НМВ 12- 2016 Конкурсна документација
НМВ 12 - Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НМВ 12
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=129776

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, РЕКУЛТИВАЦИЈА СТАРИХ ПОВРШИНА И ЗАПУШТЕНИХ ОБОДА

Позив за НМВ 13 -2016 НМВ 13 - 2016 Конкурсна документација
Одговор на питање НМВ 13

НМВ 13 -  Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НМВ 13
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=130124

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА

Позив за НМВ 15-2016
НМВ 15 - 2016 Конкурсна документација

Одговор на питања НМВ 15 - 1
НМВ 15 - одлука о додели уговора
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=131794 НМВ-15 Обавештење о закљученом уговору
ПОЛИЕТИЛЕНСКА ФОЛИЈА Позив НМВ 16 - 2016

НМВ 16-2016 Конкурсна документација
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=131814 НМВ 16-2016 Одговор на питање
НМВ 16 - одлука о додели уговора
НМВ-16 Обавештење о закљученом уговору 
МАЛЕ РАДНЕ МАШИНЕ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 4 Позив НМВ 17
НМВ 17-2016 Конкурсна документација
НМВ-17-2016 Одговор на питања
НМВ 17 - одлука о додели уговора
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1067322 Обавештење о закљученом уговору НМВ-17
САДНИЦЕ ЧЕТИНАРА, ЖБУЊА И ПЕРЕНА Позив НМВ 20 НМВ 20-2016 Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору НМВ 20
НМВ-20-2016 Одлука о додели уговора

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1082989
ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ – ИНФОГРИС Обавештење о покретању преговарачког поступка ПП-НМВ 22
ПП - НМВ 22 - 2016 Конкурсна документација
Одлука о додели уговора НМВ 22 Обавештење о закљученом уговору НМВ 22
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=134177
ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСИЈСКО И РОБНО ПОСЛОВАЊЕ Обавештење о покретању преговарачког поступка НМВ 25
НМВ 25 - 2016 Конкурсна документација
Oдлука о додели уговора ПП-НМВ-25
Обавештење о закљученом уговору НМВ 25
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1155827
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА НМВ 27 Позив
НМВ 27-2016 Конкурсна документација
Одговор на питања НМВ 27
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НМВ - 27
Одлука о додели уговора НМВ 27
Обавештење о закљученом уговору НМВ 27
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1191300
МИКРОФИЛМОВАЊЕ НМВ 28-2016 Конкурсна документација
Позив НМВ 28
Одговор на питање
Одлука о додели уговора НМВ 28
Обавештење о закљученом уговору НМВ 28
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=142175
СЕРВИСИРАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ НМВ 29 Конкурсна документација

НМВ 29 Позив
Одговор на питање
Одлука о додели уговора НМВ 29
Обавештење о закљученом уговору NMV 29
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=142266
СЕРВИСИРАЊЕ ХЛАДЊАЧА НМВ 30-2016 Конкурсна документација
Позив НМВ 30
Обавештење о закљученом уговору NMV 30
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=142405 Одлука о додели уговора НМВ 30
ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, Партија 1, Партија 3, Партија 4 Обавештење о закљученом уговору ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=142576

ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ


Обавештење о закљученом уговору Папирна галантерија
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1223289
ИНДУСТРИЈСКА СО НМВ 31 - 2016 Конкурсна документација

НМВ 31 Позив

Одлука о додели уговора НМВ 31
Обавештење о закљученом уговору NMV 31
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=144103
ФЛАШИРАНА ВОДА И НАПИЦИ НМВ 32 - 2016 Конкурсна документација
НМВ 32 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 32
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора НМВ 32, након ЗЗП
Обавештење о закљученом уговору НМВ 32
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=144112
ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ НМВ 34 - 2016 Конкурсна документација
НМВ 34 Позив
НМВ 34-Одлука о додели уговора НМВ 34 Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=144932
ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ Позив НМВ 35-2016
Конкурсна документација НМВ 35 - 2016
Одговор на питање
Обавештење о родужењу рока за подношење понуда
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора, НМВ 35
Обавештење о закљученом уговору НМВ-35
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1254392
ОСИГУРАЊА

НМВ 36 Позив


Измењена Конкурсна документација НМВ 36 - 2016
Одговор на питања, НМВ 36
обавештење о продужетку рока
Одговор на питања НМВ 36
Odluka o dodeli ugovora NMV 36
Обавештење о закљученом уговору НМВ- 36
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1261349
ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ ПозивНМВ-37
Конкурсна документација НМВ-37
Одлука о додел уговора  НМВ-37-Путнилчки аутомобили
Обавештење о закљученом уговору НМВ-37
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1272682
UREĐENJE PLATOA – TRGA ISPRED KAPELE NA GROBLJU LEŠĆE Poziv za NМV 38 -2016

NMV 38 - 2016 Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora NMV 38 
Обавештење о закљученом уговору НМВ-38

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=147059
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА Позив НМВ-40 
Конкурсна документација НМВ 40 - 2016
Конкурсна документација-измењена НМВ 40- 2016
Одговор на питање- НМВ40-2016


Конкурсна документација-измењена 2 НМВ 40- 2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора НМВ 40, након ЗЗП
Обавештење о закљученом уговору НВВ 40
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1282222
Асфалтирање улице код парцеле 17 и асфалтирање стаза између парцела 9, 10, 11, 12, 13 и 14 на Топчидерском гробљу НМВ 41 - 2016 Конкурсна документација
Позив за НМВ 41 -2016
Одлука о додели уговора НМВ 41
Обавештење о закљученом уговору НМВ-41
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=147802
Извођење радова на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима, ревитализација крематоријума на гробљу Лешће НМВ 44 - 2016 Конкурсна документација
Позив за НМВ 44 -2016
Одлука о додели уговора, НМВ 44
Обавештење о закљученом уговору НМВ-44
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=150137

АЛАТ ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ И КАМЕНОРЕСЦЕ,  НMВ 45 /2016

Конкурсна документација-НМВ 45- 2016
НМВ 45 Позив
Одлука о додели уговора НМВ-45
Обавештење о закљученом уговору НМВ - 45, П 1, П2http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1324850
РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА СА ПЛАТООМ И ГЛАВНА УЛАЗНА КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ НМВ 46 - 2016 Конкурсна документација
Позив за НМВ 46 -2016
Одлука о додели уговора НМВ 46 Обавештење о закљученом уговору НМВ-46
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=150356
План јавних набавки за 2017
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА КРЧЕЊУ САМОНИКЛОГ ШИБЉА, ИЗДАНАЧКЕ И КОРОВСКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ СА ОДВОЗОМ. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА НАСИПАЊУ И САБИЈАЊУ. НМВ 1 - 2016 Конкурсна документација
Позив за НМВ 1-2017
НМВ 1-2017, Одговор на питање
Одлука о додели уговора НМВ 1-2017
Обавештење о закљученом уговору НМВ 1-2017
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=153630
НМВ - 2/2017 – ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ МРЕЖА И СЕПТИЧКИХ ЈАМА НМВ 2-2017 Конкурсна документација
Позив НМВ 2 - 2017
Одлука о додели уговора НМВ 2
Обавештење о закљученом уговору НМВ 2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=153750
НМВ 4 /2017-  КАЛАЈ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ И ТРАКЕ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ НМВ 4 - 2017 Конкурсна документација
Позив НМВ 4
НМВ 4, Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НМВ 4
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=153963

НМВ 3/2017

МАЛЕ РАДНЕ МАШИНЕ 

НМВ 3-2017 Конкурсна документација - Мале радне машине

Позив НМВ 3


Одлука о додели уговора НМВ 3
Обавештење о закљученом уговору НМВ 3
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154374
НМВ 5/ 2017 Земљани радови на ископу и насипању са сабијањем и нивелацијом ископаног материјала-трасирање путева за транспорт материјала за насипање НМВ 5 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НМВ 5 - 2017
Одлука о додели уговора НМВ 5
Обавештење о закљученом уговору НМВ 5
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154513
НМВ 6/2017 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАЛЕ РАДНЕ МАШИНЕ НМВ 6-2017 Конкурсна документација - Резервни делови
Позив НМВ 6
Одлука о додели уговора НМВ 6
Обавештење о закљученом уговору НМВ 6
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154650
НМВ - 8/2017 , ВЕЗА СА ИНТЕРНЕТОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА ВПН НМВ 8 - 2017 Конкурсна документација
Позив НМВ 8
Одговор на питање НМВ 8
Одлука о додели уговора НМВ 8
Обавештење о закљученом уговору НМВ 8
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=154844
НМВ - 9/2017 ХЕРБИЦИДИ

Позив НМВ 9
НМВ 9-2017 Конкурсна документација - измењена

Одговор НМВ 9

Обавештење о продужетку рока, НМВ 9-2017

Одлука о додели уговора НМВ 9- 2017
Обавештење о закљученом уговору НМВ 9
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=155055
НМВ - 10/2017 ТОНЕРИ И КЕРТРИЏИ НМВ 10-2017 Конкурсна документација - 1 измењенаПозив НМВ 10
Одговор на питања НМВ 10
Обавештење о продужетку рока, НМВ 10-2017
1 Odgovor na pitanjа NMV 10
Одлука о дoдели уговора НМВ 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV 10
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=155623
НМВ 12-П2/17, СЕРВИСИРАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ.           Партија 2 – Инсталирање аутономног постројења за гашење пожара НМВ 12-П2-2017 Конкурсна документација
Позив за НМВ 12-2017
Одлука о додели уговора НМВ 12-П2-2017
Обавештење о закљученом уговору НМВ 12-П2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=155863
НМВ - 14/2017 -СЕЗОНСКИ РАСАД ЦВЕЋА НМВ 14-2017 Конкурсна документација Позив НМВ 14
Одлука о додели уговора НМВ 14
Обавештење о закљученом уговору НМВ 14
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=156508
ОГЛАШАВАЊЕ У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ НМВ 17 - 2017 Конкурсна документација
Позив НМВ 17
Одлука о додели уговора НМВ 17
Обавештење о закљученом уговору НМВ 17
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=156659
ПП - НМВ – 16/2017, ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСИЈСКО И РОБНО ПОСЛОВАЊЕ ПП НМВ 16 - 2017 Конкурсна документација

Обавештење о покретању ПП НМВ 16 - 2017

Одлука о додели уговора - ПП НМВ 16
Обавештење о закљученом уговору НМВ 16
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=156838
ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ – ИНФОГРИС ПП НМВ 18 - 2017 Конкурсна документација Обавештење о покретању ПП НМВ 18
Одлука о додели уговора - ПП НМВ 18
Обавештење о закљученом уговору НМВ 18
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=156958
НМВ 13/2017 -САДНИЦЕ ЧЕТИНАРА, ЖБУЊА И ПЕРЕНА НМВ 13-2017 Конкурсна документација
Позив НМВ 13
Одлука о додели уговора - НМВ 13
Обавештење о закљученом уговору НВВ 13
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=157120
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА НАСИПАЊУ И САБИЈАЊУ – ПРИПРЕМА ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРЦЕЛА НМВ 20 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НМВ 20 - 2017
Одлука о додели уговора - НМВ 20

Обавештење о закљученом уговору НМВ 20
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=157772
АУТО ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИЈЕ НМВ 21-2017 Конкурсна документација Позив НМВ 21
Одлука о додели уговора - НМВ 21
Обавештење о закљученом уговору НМВ 21
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=158256
СМЕША ТРАВЕ ЗА НОВЕ ТРАВЊАКЕ НМВ 15-2017 Конкурсна документација

Poziv NMV 15
Одлука о додели уговора - НМВ 15
Обавештење о закљученом уговору НМВ 15
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=158438
ПОЛИЕТИЛЕНСКА ФОЛИЈА НМВ 25-2017 Конкурсна документација Позив НМВ 25
Одговор на питање НМВ 25
Обавештење о продужетку рока, НМВ 25 -2017
Одговор на питања НМВ 25-1
Одлука о додели уговора НМВ 25
Обавештење о закљученом уговору НМВ 25
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=161055
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА НМВ 26 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НМВ 26
Одлука о додели уговора НМВ 26
Обавештење о закљученом уговору НМВ 26
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=161063
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ПОДИЗАЊЕ НОВИХ НМВ 23 - 2017 Конкурсна документација Позив за НМВ 23 - 2017
Одговор на питање НМВ 23
Одлука о додели уговора НМВ 23
Обавештење о закљученом уговору НМВ 23
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=161067
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА  НМВ 24-2017 Конкурсна документација, измене

НМВ 24 Позив
Одговор на питање НМВ 24
Обавештење о продужетку рока, НМВ 24 -2017
Одлука о додели уговора НМВ 24
Обавештење о закљученом уговору НМВ 24
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=162190
САНАЦИЈА И ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОГРАДЕ ОКО НОВОГ ГРОБЉА НМВ 31 - 2017 Конкурсна документација
Позив за НМВ 31 - 2017
Одговор на питања НМВ 31
Odluka o dodeli ugovora NMV 31
Обавештење о закљученом уговору НMВ 31
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=166486
Сервисирање постојеће ватрогасне опреме - Партија 1 НМВ-12 П1, Конкурсна документација

Позив за НМВ-12 П1

Одговор на питање НМВ 12
2-Одговор на питање НМВ 12-п1

Обавештење о продужетку рока НМВ 12 -2017

Обавештење о продужетку рока НМВ 12 П1

Oдговор на питања НМВ 12 12474 - 7
Одлука о додели уговора, НМВ-12-П1, СЕРВИСИРАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ
Обавештење о закљученом уговору НМВ 12 - П1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169468
СЕРВИСИРАЊЕ ХЛАДЊАЧА НМВ 35-2017 Конкурсна документација
Позив НМВ 35
Одговор на питање НМВ 35
Одлука о додели уговора НМВ 35
Обавештење о закљученом уговору НМВ 35
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=169790
ИНДУСТРИЈСКА СО  НМВ 37 - 2017 Конкурсна документација
НМВ 37 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 37
НМВ 37 - Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172494
ФЛАШИРАНА ВОДА И НАПИЦИ  НМВ 38 - 2017 Конкурсна документација
НМВ 38 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 38
Обавештење о закљученом уговору НМВ 38
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172824
МИКРОФИЛМОВАЊЕ НМВ 39 - 2017 Конкурсна документација
Позив НМВ 39 - 2017
Одлука о додели уговора НМВ 39
НМВ 39 - Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=172973
ОСИГУРАЊА
Конкурсна документација НМВ 41 - 2017


НМВ 41 Позив 
Odgovor na pitanjа NMV 41
Одлука о додели уговора НМВ 41 - Осигурања
Обавештење о закљученом уговору НМВ- 41
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=173819
ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ НМВ 40 - 2017 Конкурсна документација
НМВ 40 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 40
НМВ 40 - Обавештење о закљученом уговору

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=174245
ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ НМВ 42 - 2017 Конкурсна документација
НМВ 42 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 42
НМВ 42 - Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=174466
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 1

Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 3Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 4Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 5Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 6Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 7Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 8Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 9Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 10Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 11Обавештење о закљученом уговору , Канцеларијски материјал - партија 12

АЛАТ ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ И КАМЕНОРЕСЦЕ Конкурсна документација-НМВ 45 - 2017
НМВ 45 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 45
Обавештење о закљученом уговору НМВ 45
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=176638
ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА СА CALL CENTRE-ОМ НМВ 50 - 2017 Конкурсна документација
НМВ 50 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 50-2017
НМВ 50 - Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=177449
ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА И КОЗМЕТИКА НМВ 46- 2017 Конкурсна документација
НМВ 46 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 46-2017
Обавештење о закљученом уговору НМВ 46
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=177494
План јавних набавки за 2018.годину План ЈН 2018
1 - КАЛАЈ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ И ТРАКЕ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ НМВ 1 - 2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 1
Одлука о додели уговора НМВ 1 - 2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=183561
3 - ВЕЗА СА ИНТЕРНЕТОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА ВПН НМВ 3 - 2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 3
Одлука о додели уговора НМВ 3 - 2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 3
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=184141
5 - АУТО ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИЈЕ НМВ 5 - 2018 Конкурсна документација

Позив НМВ 5
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НМВ 5
Одлука о додели уговора - НМВ 5-2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 5
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185048
7 - ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ МРЕЖА И СЕПТИЧКИХ ЈАМА НМВ 7 - 2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 7
Одлука о додели уговора - НМВ 7-2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 7
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185080
8 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МАЛЕ РАДНЕ МАШИНЕ НМВ 8 - 2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 8
Одлука о додели уговора - НМВ 8-2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 8
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185448
9 - МАЛЕ РАДНЕ МАШИНЕ НМВ 9-2018 Конкурсна документација - Мале радне машине
Позив НМВ 9
Одлука о додели уговора - НМВ 9-2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 9
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185575
10 - ОГЛАШАВАЊЕ У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ НМВ 10 - 2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 10
Одлука о додели уговора - НМВ 10-2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 10
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=185595
11 - ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ НМВ 11-2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 11
Одлука о додели уговора НМВ 11 - 2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 11
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=186408
12 - ХЕРБИЦИДИ И МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА НМВ 12-2018 Конкурсна документацијаПозив НМВ 12
Одлука о додели уговора НМВ 12 - 2018

Обавештење о закљученом уговору НМВ 12
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=186501
13 - ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА НМВ 13 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 13

Одлука о додели уговора НМВ 13 - 2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 13
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=186915
14 - ИСКОП И ОПРЕМАЊЕ БУНАРА НА ГРОБЉИМА ЗБЕГ И ОРЛОВАЧА НМВ 14 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 14 - 2018
Одговор на питања НМВ 14
Одлука о додели уговора НМВ 14 - 2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 14
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187006
15 - САДНИЦЕ ЧЕТИНАРА, ЖБУЊА И ПЕРЕНА НМВ 15-2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 15
Одлука о додели уговора НМВ 15 - 2018
Обавештење о закљученом уговору НMВ 15
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187009
16 - СМЕША ТРАВЕ ЗА НОВЕ ТРАВЊАКЕ НМВ 16-2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 16
Одлука о додели уговора НМВ 16 - 2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 16
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=187018
18 - НАБАВКА ТРАНСПОРТ И ПОСТАВКА ТРАВНОГ БУСЕНА НА ГРОБЉИМА НМВ 18 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 18 - 2018
Одлука о додели уговора НМВ 18-2018
Обавештење о закљученом уговору НМВ 18
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=188099
19 - ПОЛИЕТИЛЕНСКА ФОЛИЈА НМВ 19 - 2018 Конкурсна документација

Позив НМВ 19
Одлука о додели уговора НМВ 19
Обавештење о закљученом уговору НМВ 19
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=190605
22 - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, НАСИПАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА ГРОБЉУ ОРЛОВАЧА НМВ 22 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 22 - 2018
Одговор на питање НМВ 22
Одлука о додели уговора НМВ 22
Обавештење о закљученом уговору НМВ 22
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191182
23 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ПОДИЗАЊЕ НОВИХ НМВ 23 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 23 - 2018
Одлука о додели уговора НМВ 23

Обавештење о закљученом уговору НМВ 23
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191260
24 - ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ НМВ 24 - 2018 Конкурсна документација
НМВ 24 Позив
Одлука о обустави поступка НМВ 24
Обавештење о обустави поступка, НМВ 24
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191282
25-ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ – ИНФОГРИС Конкурсна документација ПП- НМВ 25 - 2018

Обавештење о покретању ПП-НМВ 25
Одлука о додели уговора НМВ 25
Обавештење о закљученом уговору НМВ 25
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1969957
26-ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСИЈСКО И РОБНО ПОСЛОВАЊЕ Конкурсна документација ПП-НМВ 26 - 2018

Обавештење о покретању ПП-НМВ 26
Одлука о додели уговора НМВ 26

Обавештење о закљученом уговору НМВ 26
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191361
21 - КОНТЕЈНЕРИ И КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ НМВ 21 - 2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 21
Одговор на питања НМВ 21
Одлука о додели уговора НМВ 21
НМВ 21 - Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191530
31 - САНАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА БЕОГРАДСКИМ ГРОБЉИМА НМВ 31 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 31 - 2018
Одлука о додели уговора НМВ 31
Обавештење о закљученом уговору НМВ 31
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=194106
24.1 - ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ НМВ 24.1 - 2018 Конкурсна документација
НМВ 24.1 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 24.1 НМВ 24.1 - Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=194202
30 - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА КРЧЕЊУ САМОНИКЛОГ ШИБЉА ИЗДАНАЧКЕ И КОРОВСКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ СА ОДВОЗОМ. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА НАСИПАЊУ И САБИЈАЊУ НМВ 30 - 2018 Конкурсна документација

Позив за НМВ 30 - 2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НМВ 30
Одлука о додели уговора НМВ 30
Обавештење о закљученом уговору НМВ 30
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=194348
32 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ЗЕМЉАНИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВИХ ПАРЦЕЛА НА ГРОБЉУ ЗБЕГ НМВ 32 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 32 - 2018
Одлука о додели уговора НМВ 32
Обавештење о закљученом уговору НМВ 32
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=194595
33 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА
НМВ 33 - 2018 Конкурсна документација
НМВ 33 Позив
Одговор на питање НМВ 33
Одлука о додели уговора НМВ 33
Обавештење о закљученом уговору НМВ 33
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=194712
29 - САНАЦИЈА НЕАНКЕРИСАНИХ СПОМЕНИКА НА ГРОБЉИМА НМВ 29 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 29 - 2018

Одлука о додели уговора НМВ 29
Обавештење о закљученом уговору НМВ 29
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=194786
35 - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ НМВ 35 - 2018 Конкурсна документација
НМВ 35 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 35-2018
НМВ 35 - Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=198749
ИЗМЕНА ПЛАНА Измењен план ЈН ЈКП Погребне услуге 8 10 2018
37 - СЕЗОНСКИ РАСАД ЦВЕЋА НМВ 37-2018, Конкурсна документација
Позив НМВ 37
Одлука о додели уговора НМВ 37
Обавештење о закљученом уговору НМВ 37
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=199273
36 - СЕРВИСИРАЊЕ ХЛАДЊАЧА НМВ 36-2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 36
Одлука о додели уговора НМВ 36
Обавештење о закљученом уговору НМВ 36
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=199308
38 - МАШИНСКО УКЛАЊАЊЕ ШУТА, ЛОШЕ СТЕРИЛНЕ ЗЕМЉЕ И ОДВОЗ НА ДЕПОНИЈУ СА ГРОБЉА ОРЛОВАЧА НМВ 38 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 38 - 2018
Одлука о додели уговора - НМВ 38
Обавештење о закљученом уговору НМВ 38
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=200497
39 - РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦА, ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ПОДИЗАЊУ СЛОБОДНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ОКО НОВИХ ПАРЦЕЛА И ДУЖ ОГРАДЕ НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ НМВ 39 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 39 - 2018
Одлука о додели уговора НМВ 39
NMV 39 Obaveštenje o zaključenom ugovoru
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=200746
40 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ САОБРАЋАЈНИЦА И СТАЗА СА ИНФРАСТУКТУРОМ НА ГРОБЉУ ЛЕШЋЕ – ЕТАПА 2 НМВ 40 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 40 - 2018
Одлука о додели уговора НМВ 40
NMV 40 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=200905
41 - МИКРОФИЛМОВАЊЕ НМВ 41- 2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 41

Одлука о додели уговора НМВ 41
НМВ 41 Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=201084
42 - ОСИГУРАЊА Конкурсна документација НМВ 42 НМВ 42 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 42
Обавештење о закљученом уговору НМВ - 42
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=201583
44 - П1 -  СЕРВИСИРАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ НМВ 44 - П1, Конкурсна документација

Позив за НМВ 44 - П1
Одлука о додели уговора НМВ 44 - П1
Обавештење о закљученом уговору НМВ 44 - П1

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=202229
45 - ХОРТИКУЛТУРНЕ УСЛУГЕ НА УРЕЂЕЊУ ПОВРШИНА НОВОГ ГРОБЉА НМВ 45 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 45 - 2018
Одлука о додели уговора НМВ 45
Обавештење о закљученом уговору НМВ 45
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=202367
46 - УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА, ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ И САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА НА ГРОБЉУ ЗБЕГ НМВ 46 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 46 - 2018

Одлука о додели уговора НМВ 46
Обавештење о закљученом уговору НМВ 46
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=202459
47 - НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И САДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ОБОДНИХ ПАРЦЕЛА И ПОВРШИНА ДУЖ ОГРАДЕ ГРОБЉА, ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ТРАВЊАКА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ NMV 47 - 2018 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 47 - 2018
Одлука о додели уговора НМВ 47
Обавештење о закљученом уговору НМВ 47
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=202639
48 - ХОРТИКУЛТУРНИ РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ПОВРШИНА САДЊИ ДВОРЕДНИХ САДНИЦА И УРЕЂЕЊУ ПАРЦЕЛА ГРОБЉА ОРЛОВАЧА НМВ 48 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 48 - 2018


Одлука о додели уговора НМВ 48
Обавештење о закљученом уговору НМВ 48
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=202673
49 - НАБАВКА ПОТРОШНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ПОВРШИНА НА ЦЕНТРАЛНОМ, БАЊИЧКОМ И ТОПЧИДЕРСКОМ ГРОБЉУ НМВ 49 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 49 - 2018
Одлука о додели уговора НМВ 49
Обавештење о закљученом уговору НМВ 49
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=202679
50 - ИНДУСТРИЈСКА СО НМВ 50 - 2018 Конкурсна документација
НМВ 50 Позив
НМВ 50 - Одлука о додели уговора
НМВ 50 - Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=202883
51 - РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ПОВРШИНА ГРОБЉА ЛЕШЋЕ НМВ 51 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 51 - 2018
НМВ 51 - Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НМВ 51
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=203424
53 - АЛАТ ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ И КАМЕНОРЕСЦЕ Конкурсна документацијa, НМВ 53 - 2018
НМВ 53 Позив

НМВ 53 - Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НМВ 53
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=203867
43 - ПРОЦЕНА ИМОВИНЕ НМВ 43 - 2018 Конкурсна документација
Позив НМВ 43
Одговор на питање НМВ 43
НМВ 43 - Одлука о додели уговора
НМВ 43 Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=203916
56 - САНАЦИЈА СТАЗА НА НОВОМ ГРОБЉУ НМВ 56 - 2018 Конкурсна документација
Позив за НМВ 56 - 2018

НМВ 56 - Одлука о додели уговора
НМВ 56 Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=204696
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019.ГОДИНУ План јавних набавки за 2019. годину
План Јавних набавки за 2019. годину - измена 2

3 - ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ МРЕЖА И СЕПТИЧКИХ ЈАМА, НМВ 3/2019 NMV 3 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv NMV 3
Одлука о додели уговора НМВ 3 Обавештење о закљученом уговору НМВ 3
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209202
7 - ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА, НМВ 7/2019 НМВ 7 - 2019 Конкурсна документација

Позив за НМВ 7-2019
Одлука о обустави поступка НМВ 7-2019
Обавештење о обустави поступка, НМВ 7-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=209971
8 - КАЛАЈ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ И ТРАКЕ ЗА ЛЕМЉЕЊЕ, НМВ 8/2019 НМВ 8 - 2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 8-2019
Одлука о додели уговора - НМВ 8-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 8
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=210020
5 -  АУТО ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИЈЕ, НМВ 5/2019  НМВ 5 - 2019 Конкурсна документација 
Позив НМВ 5
Одлука о додели уговора НМВ 5 -2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 5-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=212019
10 -  ТОНЕРИ И КЕТРИЏИ, НМВ 10/2019  НМВ 10 - 2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 10 - 2019
Одлука о додели уговора НМВ 10-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 10
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=212481
12 - ВЕЗА СА ИНТЕРНЕТОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА ВПН, НМВ 12/2019  НМВ 12 - 2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 12-2019
Одлука о додели уговора НМВ 12-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 12
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=212656
7.1 - ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА, НМВ 7.1/2019 НМВ 7.1 - 2019 Конкурсна документација

Позив за НМВ 7.1
Одлука о додели уговора НМВ 7.1-2019
Обавештење о закљученом уговору NMV 7.1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=212711
13 - НАБАВКА ТРАНСПОРТ И ПОСТАВКА ТРАВНОГ БУСЕНА НА ГРОБЉИМА, НМВ 13/2019 НМВ 13 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 13 - 2019
Одлука о додели уговора 13 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 13
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213833
14 - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, НАСИПАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА ГРОБЉУ ОРЛОВАЧА, НМВ 14/2019 НМВ 14 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 14 - 2019
Одлука о додели уговора 14-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 14
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213838
15 - УСЛУГА МАШИНСКОГ УТОВАРА И ОДВОЗА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ДЕПОНИЈУ, НМВ 15/2019 НМВ 15 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 15 - 2019
Одлука о додели уговора 15 - 2019

Обавештење о закљученом уговору НМВ 15
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=213844
16 - ОГЛАШАВАЊЕ У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ, НМВ - 16/2019 НМВ 16 - 2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 16
Одлука о додели уговора, НМВ 16 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 16
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=214011
17 - ХЕРБИЦИДИ И МИНЕРАЛНА ЂУБРИВА, НМВ 17/2019  НМВ 17 - 2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 17
Одлука о додели уговора, НМВ 17 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 17
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=214512
18 - МАШИНСКО УКЛАЊАЊЕ ШУТА, ЛОШЕ СТЕРИЛНЕ ЗЕМЉЕ И ОДВОЗ НА ДЕПОНИЈУ СА БЕОГРАДСКИХ ГРОБАЉА,  НМВ 18/2019 NMV 18 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 18 - 2019
Odluka NMV 18
Обавештење о закљученом уговору НМВ 18
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=215049
19 - УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ЗЕМЉАНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВИХ ПАРЦЕЛА НА ГРОБЉУ ЗБЕГ, НМВ 19/2019 НМВ 19 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 19 - 2019
Odluka NMV 19
Обавештење о закљученом уговору НМВ 19
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=215053
21 – МАЛЕ РАДНЕ МАШИНЕ, НМВ 21/2019 НМВ 21 - 2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 21-2019
Одлука о додели уговора НМВ 21
Обавештење о закљученом уговору НМВ 21
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=216692
23 - ОБУКА ЗА РАЗВОЈ И ОЧУВАЊЕ БЕЗБЕДНИХ И ЗДРАВИХ РАДНИХ УСЛОВА ПРИ РУКОВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ И ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА  НА РАДУ ПРИ РУКОВАЊУ ВИЉУШКАРОМ, НМВ 23/2019 НМВ 23 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 23
Одлука о додели уговора НМВ 23-2019 Обавештење о закљученом уговору НМВ 23
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=217643
26 - ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БУЛДОЖЕРА СА РУКОВАОЦЕМ,  НМВ 26/2019 НМВ 26 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 26 - 2019
Одлука о додели уговора НМВ 26-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 26
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=219717
24 - САДНИЦЕ ЧЕТИНАРА, ЖБУЊА И ПЕРЕНА, НМВ 24/2019 НМВ 24-2019 Конкурсна документација

Позив НМВ 24-2019
Одлука о додели уговора НМВ 24
Обавештење о закљученом уговору НМВ 24-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=219330
29 – ПОЛИЕТИЛЕНСКА ФОЛИЈА, НМВ 29/2019  НМВ 29 - 2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 29
Одлука о додели уговора НМВ 29 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 29
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=221048
30 - ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ И ГАРАЖЕ ЗА ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈУ НА ГРОБЉУ ЗБЕГ,  НМВ 30/2019 NMV 30 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 30 - 2019
Одлука о додели уговора НМВ 30 - 2019 Обавештење о закљученом уговору НМВ 30
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=221098
27 - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСИЈСКО И РОБНО ПОСЛОВАЊЕ, ПП НМВ 27/2019 Obaveštenje o pokretanju PP-NMV 27-2019
Konkursna dokumentacija PP - NMV 27 - 2019
Одлука о додели уговора ПП НМВ 27 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 27
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=221782
28 - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ОСНОВНУ ДЕЛАТНОСТ – ИНФОГРИС , ПП НМВ 28/2019 Конкурсна документација ПП НМВ 28 - 2019

Обавештење о покретању ПП НМВ 28

Одлука о додели уговора ПП НМВ 28 - 2019
Обавештење о закљученом уговору ПП НМВ 28-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=221877
32 - УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА УЗ ОГРАДУ ГРОБЉА ОРЛОВАЧА, НМВ 32/2019 НМВ 32 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 32 - 2019

Одлука о додели уговора НМВ 32-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 32
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=221817
31 - AДАПТАЦИЈА СТАРЕ ХЛАДЊАЧЕ НА ГРОБЉУ ЗБЕГ, НМВ 31/2019 НМВ 31 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 31 - 2019
Одлука о додели уговора НМВ 31 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 31-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=222074
34 - ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ - НMВ 34/2019 НМВ 34 - 2019 Конкурсна документација
НМВ 34 Позив
Одлука о додели уговора НМВ 34-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 34
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=222675
35 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ПОДИЗАЊЕ НОВИХ, НМВ 35/2019 NMV 35 - 2019 Konkursna dokumentacija
Позив за НМВ 35 - 2019
Одлука о обустави поступка НМВ 35 - 2019
Обавештење о обустави поступка, НМВ 35
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=222792
36 - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА КРЧЕЊУ САМОНИКЛОГ ШИБЉА ИЗДАНАЧКЕ И КОРОВСКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ СА ОДВОЗОМ. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА НАСИПАЊУ И САБИЈАЊУ, НМВ 36/2019 НМВ 36 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 36 - 2019
Одлука о додели уговора НМВ 36 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 36
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=222865
39 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА, НМВ 39/2019 НМВ 39 - 2019 Конкурсна документација
НМВ 39 - 2019 Позив
НМВ 39 - 2019 Одговор на питање
НМВ 39 Одговор на питање (2) - НМВ 39 - 2019
Одлука о додели уговора, НМВ 39 - 2019 Обавештење о закљученом уговору НМВ 39

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=225682
40 - ШТАМПАЧИ И ФОТОКОПИР АПАРАТИ, НМВ 40/2019   НМВ 40 - 2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 40-2019
НМВ 40-2019 Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору НМВ 40-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=226971
35.1 - ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ПОДИЗАЊЕ НОВИХ, НМВ 35.1/2019 НМВ 35.1 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 35.1 - 2019
Одлука о додели уговора НМВ 35.1-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 35.1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=228812
41 - ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ - НМВ  41/2019 NMV 41 - 2019 Konkursna dokumentacija
NМV 41 - 2019, Poziv
Одлука о додели уговора НМВ 41-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 41-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=229085
42 - ИНДУСТРИЈСКА СО, НMВ 42/2019 НМВ 42 - 2019, Конкурсна документација
НМВ 42 - 2019, Позив
Одлука о додели уговора НМВ 42-2019
НМВ 42-2019, Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=229092
45 - СЕРВИСИРАЊЕ МАЛИХ РАДНИХ МАШИНА, ТРАКТОРА, КОСАЧИЦА И САМОХОДНИХ РАДНИХ МАШИНА, НМВ 45/2019 
НМВ 45 - 2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 45
Одлука о додели уговора - НМВ 45-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 45-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=230071
46 -  ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛИ, НМВ 46/2019 НМВ 46 - 2019 Конкурсна документација Позив НМВ 46-2019
Одлука о додели уговора НМВ 46-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 46
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=230233
47 – СЕРВИСИРАЊЕ ХЛАДЊАЧА, НМВ 47/2019  НМВ 47-2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 47-2019
Odluka o dodeli ugovora NMV 47-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV 47-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=230796
48 - УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА, ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ И САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА НА ГРОБЉУ ЗБЕГ,  НМВ 48/2019 NMV 48 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 48 - 2019
Odluka o dodeli ugovora NMV 48-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 48
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=230956
49 - НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И САДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ОБОДА ПАРЦЕЛА И ПОВРШИНА ДУЖ ОГРАДЕ ГРОБЉА, ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ТРАВЊАКА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ, НМВ 49/2019 НМВ 49 - 2019 Конкурсна документација Позив за НМВ 49 - 2019
Odluka o dodeli ugovora NMV 49-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 49
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=230963
50  – МИКРОФИЛМОВАЊЕ, НМВ 50/2019 НМВ 50 - 2019 Конкурсна документација
Позив НМВ 50-2019
Одлука о додели уговора НМВ 50-2019
НМВ 50-2019, Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=231022
51  - ХОРТИКУЛТУРНИ РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ПОВРШИНА, САДЊИ ДВОРЕДНИХ САДНИЦА И УРЕЂЕЊУ ПАРЦЕЛА ГРОБЉА ОРЛОВАЧА,  НМВ 51/2019 НМВ 51 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 51 - 2019
Одлука о додели уговора НМВ 51-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 51
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=231027
53 - РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ПОВРШИНА ГРОБЉА ЛЕШЋЕ, НМВ 53/2019 NMV 53 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 53 - 2019
Odluka o dodeli ugovora, NMV 53-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 53
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=231124

54 - НАБАВКА ПОТРОШНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ПОВРШИНА НА ЦЕНТРАЛНОМ, БАЊИЧКОМ И ТОПЧИДЕРСКОМ ГРОБЉУ,  

НМВ 54/2019

NMV 54 - 2019 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 54 - 2019
Odluka o dodeli ugovora NMV 54-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=231162
54 - НАБАВКА ПОТРОШНОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ПОВРШИНА НА ЦЕНТРАЛНОМ, БАЊИЧКОМ И ТОПЧИДЕРСКОМ ГРОБЉУ,  НМВ 54/2019 НМВ 54 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 54 - 2019
Одлука о додели уговора НМВ 54-2019

Обавештење о закљученом уговору НМВ 54

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=231162
55  -  СЕРВИСИРАЊЕ ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ, НМВ-55 - П1/2019 NМV 55 - P1, Konkursna dokumentacija


Позив за НМВ 55 - П1-2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НМВ 55 -П1-2019
Одговор на питање НМВ 55-П 1 - 2019
Одлука о додели уговора НМВ 55-П1-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 55 - П1
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=231323

57 - ХОРТИКУЛТУРНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПОВРШИНА НОВОГ ГРОБЉА,  

НМВ 57/2019

НМВ 57 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 57 - 2019

Одлука о додели уговора НМВ 57-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 57-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=231401

59 - ОСИГУРАЊА , НMВ 59/2019

Конкурсна документација НМВ 59 - 2019
НМВ 59 -2019, Позив
Одговор на питања НМВ 59-2019
Одлука о додели уговора , Партија 1 - НМВ 59
Одлука о обустави поступка, Партија 2 - НМВ 59
Обавештење о закљученом уговору НМВ 59-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=232244
60 - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ НЕУРЕЂЕНИХ ШКАРПИ, НИВЕЛАЦИЈИ, ШКАРПИРАЊУ, ХИДРОСЕТВИ И ПОДИЗАЊУ ТРАВЊАКА,  НМВ 60/2019 НМВ 60 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 60 - 2019
Одлука о додели уговора, НМВ 60 - 2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 60-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=232278
56 - КОНТЕЈНЕРИ И КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ, НМВ 56/2019 НМВ 56 - 2019 Конкурсна документација - измена

Позив НМВ 56-2019
Одговор на питања НМВ 56 -2019
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NМV 56
Одлука о додели уговора, НМВ 56 - 2019
Обавештење о закљученом уговору, НМВ 56-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=232384
61 - РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА СА ПЛАТООМ И ГЛАВНА УЛАЗНА КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ, НМВ 61/2019 НМВ 61 - 2019 Конкурсна документација
Позив за НМВ 61 - 2019
Одлука о додели уговора, НМВ 61-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 61
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233174
62 - Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту  Централног гробља,  НМВ 62/2019 НМВ 62 - 2019, Конкурсна документација
Позив за НМВ 62 - 2019
Одлука о додели уговора, НМВ 62-2019
Обавештење о закљученом уговору НМВ 62-2019
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=233347
План јавних набавки за 2020. годину Plan javnih nabavki za 2020.godinu
Pravilnik o blizem uredjivanju postupka javne nabavke, 2020
6 - 2020, СМЕША ТРАВЕ ЗА НОВЕ ТРАВЊАКЕ, NMV 6/2020 НМВ 6-2020 Конкурсна документација
Позив НМВ 6-2020
Одлука о додели уговора НМВ 6-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 6-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236969
2 - 2020, ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ МРЕЖА И СЕПТИЧКИХ ЈАМА, НМВ 2/2020  НМВ 2 - 2020, Конкурсна документација
Позив НМВ 2 - 2020

Одлука о додели уговора, НМВ 2-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 2
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237097
8 - 2020, ОСИГУРАЊА, НMВ 8/2020 Конкурсна документација НМВ 8 - 2020, Осигурања, Партија 2 - Измена 2

НМВ 8-2020, Позив
Одговор на питање НМВ 8-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - НМВ 8
Odluka o dodeli ugovora NMV 8-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 8-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=238429
9 - 2020,  ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МОБИЛНИХ ТОАЛЕТА, НМВ 9/2020  NMV 9 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 9-2020
Odluka o dodeli ugovora NMV 9 - 2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV 9
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=241770
11 - 2020, ОГЛАШАВАЊЕ У ДНЕВНОЈ ШТАМПИ, НМВ 11/2020 NMV 11 - 2020 Konkursna dokumentacija

Poziv NMV 11
Odluka o dodeli ugovora NMV 11-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 11
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=242052
12 - 2020, ВЕЗА СА ИНТЕРНЕТОМ И ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА ВПН, НМВ 12/2020  NMV 12 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv NMV 12 - 2020
Odgovor na pitanjа NMV 12 -2020
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda, NMV 12 - 2020
NMV 12 - 2020, Odluka o dodeli ugovora
_Обавештење о закљученом уговору НМВ 12-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=242157
14 - 2020, УСЛУГА МАШИНСКОГ УТОВАРА И ОДВОЗА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ДЕПОНИЈУ - НMВ 14/2020 NMV 14 - 2020 Konkursna dokumentacija
NМV 14 - 2020, Poziv
NMV 14 -2020, Odluka o dodeli ugovora
Обавештење о закљученом уговору НМВ 14
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=242317
15 - 2020, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, НАСИПАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА ГРОБЉУ ОРЛОВАЧА - НMВ 15/2020 NMV 15 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 15 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 15-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 15-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=242409
17 - 2020, МАШИНСКО УКЛАЊАЊЕ ШУТА, ЛОШЕ СТЕРИЛНЕ ЗЕМЉЕ И ОДВОЗ НА ДЕПОНИЈУ СА БЕОГРАДСКИХ ГРОБАЉА,  НМВ 17/2020 NMV 17 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 17 - 2020
Odluka o dodeli ugovora NMV 17-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 17-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=242804
19 - 2020, ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ,  НMВ 19/2020 NMV 19 - 2020 Konkursna dokumentacija

NМV 19 Poziv
Odluka o dodeli ugovora NMV 19-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV 19
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244563
18 -2020,  УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ЗЕМЉАНИ РАДОВИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВИХ ПАРЦЕЛА НА ГРОБЉУ ЗБЕГ, НМВ 18/2020 NMV 18 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 18 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 18-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 18
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244611
21 - 2020, ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БУЛДОЖЕРА СА РУКОВАОЦЕМ,  НMВ 21/2020 NMV 21 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 21 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 21-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV 21
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244682
ПЛАН ЈН, 2020 Plan javnih nabavki za 2020. godinu, JKP PU
20 - 2020, САНАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА БЕОГРАДСКИМ ГРОБЉИМА,  НMВ 20/2020 NMV 20 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 20 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 20-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 20
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244842
22 - 2020, УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНА УЗ ОГРАДУ ГРОБЉА ОРЛОВАЧА, НМВ 22/2020 NMV 22 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 22 - 2020
Odluka o dodeli ugovora , NMV 22-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 22
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=246580
24 - 2020, ПОЛИЕТИЛЕНСКА ФОЛИЈА, НМВ 24/2020  NMV 24 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv NMV 24 - 2020
Odgovor na pitanjа NМV 24-2020
Odluka o dodeli ugovora NMV 24-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV 24-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=246585
31 - 2020, ИЗРАДА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОЉНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА НОВОМ ГРОБЉУ - НMВ 31/2020 NMV 31 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 31 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 31-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 31
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=247717
28 - 2020, МИКРОФИЛМОВАЊЕ,  НМВ 28/2020 NMV 28 - 2020 Konkursna dokumentacija, Mikrofilmovanje
Poziv za NМV 28 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 28-2020
НМВ 28 - 2020, Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=247796
26 - 2020, САНАЦИЈА И ПРОМЕНА ДОТРАЈАЛИХ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОДВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ У РАДНИЧКИМ ПРОСТОРИЈАМА НА НОВОМ ГРОБЉУ - НMВ 26/2020 NMV 26 - 2020 Konkursna dokumentacija

Poziv za NМV 26 - 2020
Odgovor na pitanjа, NMV 26-2020
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NМV 26 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 26-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 26-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=248088
27 - 2020, ПУТНИЧКО ВОЗИЛО – СТАРО ЗА НОВО,  НMВ 27/2020 NMV 27 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv NMV 27-2020
Odluka o dodeli ugovora NMV 27-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV 27
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=248396
32 - 2020, ИНДУСТРИЈСКА СО,  НMВ 32/2020 NMV 32 - 2020, Konkursna dokumentacija
NМV 32 - 2020, Poziv
Odluka o dodeli ugovora NMV 32 - 2020
NMV 32-2020, Obaveštenje o zaključenom ugovoru
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249070
33 - 2020, САНАЦИЈА НЕАНКЕРИСАНИХ СПОМЕНИКА НА ЦЕНРАЛНОМ, БАЊИЧКОМ, ТОПЧИДЕРСКОМ И ЗЕМУНСКОМ ГРОБЉУ - НMВ 33/2020 NMV 33 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 33 - 2020
Odluka o dodeli ugovora - NMV 33-2020
_Обавештење о закљученом уговору НМВ 33
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249345
34 - 2020, СЕРВИСИРАЊЕ ХЛАДЊАЧА, НМВ 34/2020 NMV 34 -2020 Konkursna dokumentacija
Poziv NMV 34
Odluka o dodeli ugovora NMV 34-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 34
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249413
8.1 -2020, ОСИГУРАЊА - НMВ 8.1/2020 Konkursna dokumentacija NМV 8.1 - 2020, Osiguranja, Partija 1


NМV 8.1- 2020, Poziv
Odgovor na pitanjе NMV 8.1
Obaveštenje о produženju roka za podnošenje ponuda - NMV 8.1
Odluka o dodeli ugovora NMV 8.1 - 2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 8.1-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249468
37 - 2020, ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ И ОБРАСЦИ,  НMВ 37/2020 NMV 37 - 2020 Konkursna dokumentacija
NМV 37 - 2020, Poziv
Odluka o dodeli ugovora NMV 37-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV 37-2020
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249521
35 - 2020, ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ LAN МРЕЖЕ У СЕРВИСНОЈ САЛИ, НМВ 35/2020 NMV 35 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv NMV 35 - 2020
Odgovor na pitanjе NMV 35
Odluka o dodeli ugovora, NMV 35 - 2020
НМВ 35 Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249524
38 - 2020, ИЗРАДА ПОТПОРНОГ ЗИДА КАПЕЛА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ, НМВ 38/2020 NMV 38 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 38 - 2020
Odluka o dodeli ugovora NMV 38-2020

Обавештење о закљученом уговору НМВ 38
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249529
23 - 2020, УСЛУГА МАШИНСКОГ УТОВАРА И ОДВОЗА ШУТА, БЕТОНА И ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА СА БЕОГРАДСКИХ ГРОБАЉА НА ДЕПОНИЈУ,  НMВ 23/2020 NMV 23 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 23 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 23 - 2020

 

Обавештење о закљученом уговору НМВ 23

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249540
39 -2020, ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ПОДИЗАЊЕ НОВИХ,  НМВ 39/2020 NMV 39 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 39 - 2020
Odluka o dodeli ugovora NMV 39-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 39
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249553
40 - 2020, САНАЦИЈА НЕАНКЕРИСАНИХ СПОМЕНИКА НА НОВОМ ГРОБЉУ - НMВ 40/2020 NMV 40 - 2020 Konkursna dokumentacija

Poziv za NМV 40 - 2020

Odluka o dodeli ugovora, NMV 40-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 40
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249559
41 - 2020, САНАЦИЈА НЕАНКЕРИСАНИХ СПОМЕНИКА НА ОТВОРЕНИМ ГРОБЉИМА - НMВ 41/2020 NMV 41 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 41- 2020
Odluka o dodeli ugovora NMV 41-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 41
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249562
42 - 2020, РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ЗЕМЉАНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА, ПЕШАЧКИХ СТАЗА, ПАРЦЕЛА, И РАДОВИ НА ПОДИЗАЊУ СЛОБОДНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ И ЗЕМУНСКОМ ГРОБЉУ - НMВ 42/2020 NMV 42 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 42 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 42-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 42
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249575
43 - 2020, ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА КРЧЕЊУ САМОНИКЛОГ ШИБЉА, ИЗДАНАЧКЕ И КОРОВСКЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ СА ОДВОЗОМ. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ НА НАСИПАЊУ И САБИЈАЊУ - НMВ 43/2020 NMV 43 - 2020, Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 43 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 43-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 43
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249579
44 - 2020, РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ПОВРШИНА ГРОБЉА ЛЕШЋЕ, НMВ 44/2020 NMV 44 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 44 - 2020
Odluka o dodeli ugovora NMV 44 - 2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 44
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249587
36 - 2020, Опрема за сервер салу и монтажа НМВ 36/2020 NMV 36 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv NMV 36 - 2020

Odluka o dodeli ugovora, NMV 36-2020
НМВ 36 Обавештење о закљученом уговору
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249607
45 - 2020, ХОРТИКУЛТУРНИ РАДОВИ НА ОЗЕЛЕЊАВАЊУ ПОРШИНА, САДЊИ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА И УРЕЂЕЊУ ПАРЦЕЛА ГРОБЉА ОРЛОВАЧА - НMВ 45/2020 NMV 45 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 45 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 45-2020

Обавештење о закљученом уговору НМВ 45

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249613
46 - 2020, УКЛАЊАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА НА ГРОБЉУ ЗБЕГ - НMВ 46/2020 NMV 46 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 46 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 46-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 46
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249619
47 - 2020, АСФАЛТИРАЊЕ И САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА НА ЦЕНТРАЛНОМ И ТОПЧИДЕРСКОМ ГРОБЉУ - НMВ 47/2020 NMV 47- 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 47 - 2020
Odluka o dodeli ugovora, NMV 47-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 47
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249622
48 - 2020 - НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И САДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОПЛЕМЕЊАВАЊЕ ОБОДА ПАРЦЕЛА И ПОВРШИНА ДУЖ ОГРАДЕ ГРОБЉА, ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ТРАВЊАКА НА НОВОМ БЕЖАНИЈСКОМ ГРОБЉУ - НMВ 48/2020 NMV 48 - 2020 Konkursna dokumentacija
Poziv za NМV 48 - 2020
Odluka o dodeli ugovora NMV 48-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 48
https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=249731
49 - 2020 , ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА НАСИПАЊУ, САБИЈАЊУ ХУМУСА И ИЗГРАДЊИ ПАРЦЕЛА НА ГРОБЉУ ОРЛОВАЧА - НMВ 49/2020 NMV 49- 2020 Konkursna dokumentacija

Poziv za NМV 49 - 2020
Odluka o dodeli ugovora NMV 49-2020
Обавештење о закљученом уговору НМВ 49
http://www.beogradskagroblja.rs/Administration/Default.aspx