Kamenorezačke usluge


Novo groblje, Ruzveltova 50
011 20 71 308
Ugovaranje usluga za Novo groblje
Radnim danom od 07 do 15 časova

Centralno groblje, Zaplanjska 47a
011 24 61 499, 011 20 70 402
Ugovaranje usluga za Centralno i Banjičko groblje
Radnim danom od 07 do 15 časova

Groblje Lešće, Slanački put bb
011 27 82 286, 011 20 83 253,
011 20 70 412

Ugovaranje usluga za groblja Lešće i Zbeg
Radnim danom od 07 do 15 časova

Groblje Orlovača, Ibarski put bb
011 35 48 691
Ugovaranje usluga za groblje Orlovača 
Radnim danom od 07 do 15 časova

Topčidersko groblje, Pionirska 6
011 35 54 744
Ugovaranje usluga za Topčidersko groblje                                                     
Radnim danom od 07 do 15 časova

Nova Bežanija, Gandijeva bb
011 21 64 942, 011 21 78 942, 011 20 70 407
Ugovaranje usluga za Zemunsko groblje i groblja Nova i Stara Bežanija
Radnim danom od 07 do 15 časova