Каменорезачке услуге


Ново гробље, Рузвелтова 50
011 20 71 308
Уговарање услуга за Ново гробље
Радним даном од 07 до 15 часова

Централно гробље, Заплањска 47а
011 24 61 499, 011 20 70 402
Уговарање услуга за Централно и Бањичко гробље
Радним даном од 07 до 15 часова

Гробље Лешће, Сланачки пут бб
011 27 82 286, 011 20 83 253,
011 20 70 412

Уговарање услуга за гробља Лешће и Збег
Радним даном од 07 до 15 часова

Гробље Орловача, Ибарски пут бб
011 35 48 691
Уговарање услуга за гробље Орловача  
Радним даном од 07 до 15 часова

Топчидерско гробље, Пионирска 6
011 35 54 744
Уговарање услуга за Топчидерско гробље врши се уторком и петком
од 07 до 15 часова

Нова Бежанија, Гандијева бб
011 21 64 942, 011 21 78 942, 011 20 70 407
Уговарање услуга за Земунско гробље и гробља Нова и Стара Бежанија
Радним даном од 07 до 15 часова