Збег гробље


Збег гробљеЗбег гробље, Зрењанински пут бб
Рукoвoдилaц: Благоје Oбрaдoвић
Кoнтaкт: 064/8554 - 204 ; 064/8554-172
e-mail: blagoje.cimbaljevic@beogradskagroblja.rs
Tel: 011 33 20 050

     Од 07 до 15 часова, осим недеље