Гробље Орловача


Гробље ОрловачаОрловача гробље,
Ибарска магистрала бб
Рукoвoдилaц: Живојин Радосављевић
Кoнтaкт: 064/855-4255
e-mail:zivojin.radosavljevic@beogradskagroblja.rs
Тел:  011 25 60 703, 011 25 60 705
        Од 07 до 15 часова, осим недеље