Старо бежанијско гробље


Старо бежанијско гробљеСтаро бежанијско гробље, Мустафе Голубића 4
Руководилац: Борис Ковачевић
Контакт: 064/8554-273
e-mail: boris.kovacevic@beogradskagroblja.rs

 

Тел: 011 21 78 942
       011 21 64 942

       Од 07 до 15 часова, осим недеље

 

Све информације везане за гробље Стара Бежанија, можете добити на гробљу Нова Бежанија или у Дежурном центру.