Закупи и накнаде


За гроб

Годишњи закуп и накнада за уређење и одржавање површина гробаља плаћа се у моменту заказивања сахране.

 

 • Годишњи закуп и накнада за гробно место је 1.466,00 динара за годину дана.

 

За гробницу

Годишњи закуп гробнице се приликом закупа исте плаћа за период од 50 година, везано за датум закупа гробнице, а по истеку овог рока за период од 5, 10, 20, 30, 40 или 50 година по жељи грађана - корисника услуга и износи:

 

 • За гробницу I реда (капацитет гробнице 12 сандука) је 6.764,00 динара по години.

 • За гробницу II реда (капацитет гробнице 8 сандука) је  4.508,00 динара по години.

 • За гробницу III реда (капацитет гробнице 6 сандука) је 3.383,00 динара по години.

 • За гробницу IV реда (капацитет гробнице 4 сандука) је 2.251,00 динара по години.

 • За гробницу V реда (капацитет гробнице 3 сандука) је  1.775,00 динара по години.

Годишња накнада за уређење и одржавање површина гробаља плаћа се, везано за календарску годину, по жељи грађана - корисника услуга и износи:

 • За гробницу I реда је 6.232,00 динара.

 • За гробницу II реда је 4.153,00 динара.

 • За гробницу III реда је 3.113,00 динара.

 • За гробницу IV реда је 2.074,00 динара.

 • За гробницу V реда је  1.557,00 динара.

 

За касету за смештај урне

Годишњи закуп и накнада за уређење и одржавање површина гробаља плаћа се у моменту заказивања термина за смештај урне за период од једне године везано за датум смештаја урне. По истеку овог рока плаћање се врши за период по жељи грађана-корисника услуга.

 • Годишња накнада за касету у розаријуму је 2.065,00 динара.

 • Годишња накнада за касету у колумбаријуму је 1.024,00 динара.

 

Продужетак уплате за гробља Ново, Централно, Топчидер, Бањица, Нова и Стара Бежанија, Лешће, Орловача, Збег и Земунско гробље врши се у Дежурном центру на Новом гробљу, Рузвелтова 50 од 07 до 21 часа или на гробљима од 07 до 15 часова, осим недеље. Гробља Збег,Топчидер и Земун не раде суботом.