Парте


Парте се могу одштампати у Дежурном центру и РЈ Капела.

  • Цена парте по комаду је 174,00 динара.
  • Цена израде фотографије је 833,00 динара.
  • Цена пластифицирања по комаду је 273,00 динар.