Транспортне услуге


Транспортне услуге

011 20 71 333, 011 20 71 377
од 0 до 24 часа


Транспортна служба ЈКП "Погребне услуге", врши превоз у земљи и иностранству специјалним погребним возилима.

Уговарање транспортних услуга врши се непосредно преко референта Сервисне службе или преко теренског референта Дежурног центра.

  • Цена превоза у оквиру граница Србије је 56,00 динара по пређеном километру.
  • Цена превоза ван граница Србије је 81,00 динара по пређеном километру.