Ексхумације


Ексхумације011 20 71 353, 064 855 42 60
Радним даном од 07 до 19 часова


Ексхумације се обављају у периоду од 01. октобра до 30. априла.

Обавезан рок почивања посмртних остатака у гробном месту је десет година.

Захтев за ексхумацију посмртних остатака или урне може поднети само носилац права коришћења гробног места из којег се пренос врши и извршилац сахране покојника чији се посмртни остаци ексхумирају уз достављање података о другом месту почивања и сагласност носиоца права коришћења за то гробно место.

За извршење ексхумације подносилац захтева дужан је сам да прибави општинско решење о измештању посмртних остатака са гробља почивања и сагласност Градске санитарне инспекције. 

Уколико се ексхумирани посмртни остаци преносе ван градских гробаља потребно је приложити потврду о поседовању гробног места за сахрану.

Потврду издаје надлежна установа у месту у које се пренос врши.