Смештај урни


Смештај урни

011 20 71 353,  064 855 42 60
Радним даном од 07 до 15 часова


Захтев за смештај урне може поднети искључиво лице које је поднело захтев за кремирање посмртних остатака.

Уколико породица не поседује место за смештај урне, може се закупити касета у колумбаријуму или розаријуму (радним даном од 07 до 15 часова).

Колумбаријум је зид са касетама у које се могу сместити две урне.
Розаријум је посебно уређена зелена површина са касетама у које се могу сместити четири урне.

Уколико породица поседује породичну касету, гроб или гробницу уз захтев за смештај урне, носилац права коришћења или његов најближи сродник подноси изјаву и потребну документацију о родбинским везама раније сахрањених и преминулог лица чија урна треба да буде сахрањена.

"Врт сећања" је посебно одређено место на Новом гробљу на коме се врши расипање пепела кремираних посмртних остатака.

Уколико се урна преноси ван градских гробаља, потребно је приложити потврду о поседовању гробног места за смештај урне коју издаје надлежна установа у месту где се урна преноси.