Сахране


Сахране011 20 71 333, 011 20 71 377, 064 855 40 96
од 0 до 24 часа


Сахране се обављају сваког дана, изузев недеље и првог дана државног празника, на свих десет градских гробаља.

Заказивање датума и термина сахране врши се на основу извода из матичне књиге умрлих.


Уколико породица преминулог не поседује гробно место
додељује се на коришћење гробно место према општини становања преминулог лица на следећим београдским гробљима: Нова Бежанија, Лешће, Збег и Орловача.

Уколико породица преминулог поседује закупљено гробно место
при заказивању сахране, носилац права коришћења или његов најближи сродник, подноси изјаву и потребну документацију о родбинским везама раније сахрањених и премунулог лица.