Умањење трошкова


ПРАВО НА УМАЊЕЊЕ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА

Ово право припада лицу које је сносило трошкове сахране, у случају смрти корисника пензије из категорије запослених, војних пензионера и пензионера самосталних делатности.
Висину умањења утврђује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, тромесечно и износи:

  • 44.107,00 динара, за пензионере из категорије запослених и војне пензионере,
  • 44.107,00 динара, за пензионере самосталних делатности.

Уз захтев (добија се на шалтеру благајне) за остваривање овог права се прилаже:

  • Извод из матичне књиге умрлих (фотокопија),
  • Фотокопија личне карте подносиоца захтева,
  • Чек од пензије умрлог корисника пензије.

Званични документ о просечним трошковима сахране и погребне опреме можете преузети овде:   

ПРОСЕЧНИ ТРОШКОВИ ОКТОБАР 2021

На основу одлуке директора ЈКП "Погребне услуге" (Одлука - сениор картице) одобрава се 15% попуста на трошкове погребне опреме, организације сахране и обезбеђења неопходне документације, као и на гробнице и споменике за сахране на отвореним гробљима (Нова Бежанија, Лешће, Орловача и Збег) ако је преминула особа била корисник БЕОГРАДСКЕ СЕНИОР КАРТИЦЕ.  


Информације

Тел. 011 2071 360
Адреса: 11000 Београд, Рузвелтова 50