Сениор картица


У циљу реализације пројекта БЕОГРАДСКА СЕНИОР КАРТИЦА директор ЈКП "Погребне услуге" доноси следећу одлуку:

Одлука - сениор картице