Александар Леко

06.12.1890. Београд - 11.04.1982. Београд

Александар ЛекоХемичар, професор неорганске хемије, председник Српског хемијског друштва.

Леко М. Димитрије, (20.05.1887. Београд - 23.09.1964. Београд), архитекта

Леко Т. Димитрије, (22.01.1863. Београд - 24.09.1914. Крагујевац), архитекта

Леко Марко, (17.09.1853. Београд - 04.11.1932. Београд), хемичар, председник Црвеног крста и један од оснивача Српског хемијског друштва.

Леко Тома, (18.03.1884. Београд - 27.06.1915. Ваљево), лекар

Сахрањени су на Новом гробљу, парцела 7, гробница 2, реда I.