ЈКППУ

 

 

 

 

ДЕЖУРНИ ЦЕНТАР, Рузвелтова 50

ПРИЈАВА СМРТИ  од 0 до 24 часа 

телефони:  011 20 71 333    

                  011 20 71 377

                  064 85 54 096

факс:         011 20 71 331Politika kvaliteta ISO 9001

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР

радно време од 07 до 15 часова

011 20 71 304

 

 ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА
ISO 9001 2015

OHSAS

ISO 14001 2015

 

_

СЕРТИФИКАТИ
Управљање квалитетом
Здравље и безбедност на раду
Управљање заштитом животне средине

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о извођењу радова

Корисник гробног места има право да изабере извођача радова постављања, преправке и уклањања споменика, као и других предмета на сваком гробном месту, на следећим београдским гробљима: Ново гробље, Централно гробље, Топчидерско гробље, Бањичко гробље, гробље Лешће, Земунско гробље, Бежанијско гробље (старо и ново), гробље Орловача и гробље Збег, односно да конкуренти - (каменорезачке радње и други облици организовања регистровани за ову делатност) имају равноправан приступ као и Јавно комунално предузеће „Погребне услуге", Београд у извођењу радова постављања, преправке и уклањања споменика као и других предмета, на сваком гробном месту, на горе наведеним гробљима, које се остварује у зависности од тога за ког извођача радова се корисник гробног места одлучи.