ЈКППУ

 

 

 

 

ДЕЖУРНИ ЦЕНТАР, Рузвелтова 50

ПРИЈАВА СМРТИ  од 0 до 24 часа 

телефони:  011 20 71 333    

                  011 20 71 377

                  064 85 54 096

факс:         011 20 71 331Politika kvaliteta ISO 9001

ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР

радно време од 07 до 15 часова

011 20 71 304

 

 ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА
ISO 9001 2015

OHSAS

ISO 14001 2015


 

СЕРТИФИКАТИ
Управљање квалитетом
Здравље и безбедност на раду
Управљање заштитом животне средине

 


ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Правила поступци упутства и мере за заштиту података о личности у ЈКП “Погребне услуге” Београд

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Одлука о именовању лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Сагласност за обраду података о личности 

Изјава о сагласности за обраду личних података

Лице одговорно за заштиту података о личности - Матеја Сладаковић 011 2071 365

ИКТ БЕЗБЕДНОСТ

Решење о упису оператора - ЈКП "Погребне услуге" Београд у евиденцију ИКТ система од посебног значаја: Детаљније.

Лице одговорно за ИКТ систем од посебног значаја - ЈКП "Погребне услуге" Београд: Микош Милисављевић 011 2071 329.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о извођењу радова

Корисник гробног места има право да изабере извођача радова постављања, преправке и уклањања споменика, као и других предмета на сваком гробном месту, на следећим београдским гробљима: Ново гробље, Централно гробље, Топчидерско гробље, Бањичко гробље, гробље Лешће, Земунско гробље, Бежанијско гробље (старо и ново), гробље Орловача и гробље Збег, односно да конкуренти - (каменорезачке радње и други облици организовања регистровани за ову делатност) имају равноправан приступ као и Јавно комунално предузеће „Погребне услуге", Београд у извођењу радова постављања, преправке и уклањања споменика као и других предмета, на сваком гробном месту, на горе наведеним гробљима, које се остварује у зависности од тога за ког извођача радова се корисник гробног места одлучи.